Om CFSU

Center for Socialt Udsatte (CFSU)

De sociale tilbud under Center for Socialt Udsatte er organiseret i 8 organisationer. De enkelte insatser er placeret rundt omkring i Esbjerg og omfatter bl.a. følgende tilbud;

  • Botilbud
  • Botræningstilbud
  • Pensionater
  • Væresteder
  • Tilbud om beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Tilbud om voksenstøtte i eget hjem
  • Støttecentre
  • Tilbud om støtte- og kontaktpersoner til sindslidende og udsatte borgere