Afdelinger

Afdelinger

Afdelingerne under Center for Socialt Udsatte arbejder udfra følgende paragraffer i Serviceloven;